En el Ple de l’Ajuntament d’Ontinyent de data 15 d’abril de 2020, aprova la concessió d’una subvenció de 10.700 euros al Cine Club Utiye per la activitat global de l’entitat de l’any 2020. Amb aquesta ajuda s’ha realitzat la programació estable de cinema de cada setmana, així com les diverses activitats que organitza l’Utiye en […]

L’Ajuntament d’Ontinyent amb el Decret 2019-2691, de 8 d’octubre, ha concedit una subvenció de 10.800 euros al Cine Club Utiye per la activitat global de l’entitat de l’any 2019. Amb aquesta ajuda s’ha realitzat la programació estable de cinema de cada setmana, així com la Setmana Negra d’Ontinyent i la 18a Mostra de Cinema.

L’Ajuntament d’Ontinyent amb el Decret 2.190/2018, ha concedit una subvenció de 12.000 euros al Cine Club Utiye per les activitats de l’any 2018 i del 50é aniversari de la creació de l’Utiye. Amb aquesta ajuda s’ha realitzat la programació estable de cinema de cada setmana, així com la Setmana Negra d’Ontinyent, la 17a Mostra de […]