(Decret d’Alcaldia núm. 2045/2023 de data 19/06/23), el Decret núm. 3070/2023 de data 04 d’octubre de 2023 de l’Ajuntament d’Ontinyent, aprova la concessió d’una subvenció de 10.700 euros al Cine Club Utiye per la activitat global de l’entitat de l’any 2023.

Related Articles